Nie ste v tom sami

Nie ste v tom sami

Starostlivosť o blízku osobu s diabetom môže byť vyčerpávajúca z psychickej i fyzickej stránky. Vy ako opatrovateľ(ka) potrebujete podporu tiež. Preto je pre Vás ako ošetrovateľa dôležité, aby ste nezanedbávali ani svoju vlastnú starostlivosť. Tento prístup Vám lepšie pomôže v podpore Vášho blízkeho s diabetom typu 2.

Aj keď má Váš blízky príliš vysoké a nízke glykémie, neznamená to, že by Vaša starostlivosť bola nedostatočná - existuje mnoho dôvodov, ako vysvetliť, prečo sa vyskytujú výkyvy glykémie. Telo a diabetes sa môžu postupom času meniť, niekedy je treba aj upraviť liečbu, ktorá je potrebná na stabilizáciu glykémie. Porozprávajte sa o tom s lekárom.

Stiahnite si Sprievodcu návštevou u lekára, ktorý poslúži ako pomôcka na diskusiu s lekárom o Vašej blízkej osobe s diabetom.

1. Calentine L. Life with diabetes: caregiver happiness. 23.03.14: http://diabetes.sanofi.us/caregiver-happiness/. Access date: 24 Sept 2015