Čo môžete urobiť

Čo môžete urobiť

Zvládanie diabetu môže byť pre Vášho blízkeho človeka veľmi náročné. Existuje celý rad spôsobov, ako mu môžete v tomto ohľade pomôcť.

Rozširujte svoje vedomosti o diabete

Môžete sa stretnúť s veľkým množstvom nepravdivých informácií o diabete, preto je dôležité vedieť, ako najlepšie môžete blízkej osobe pomáhať. Môžete byť napríklad takto nápomocný:

 • Sprevádzajte Vášho blízkeho človeka pri kontrolách u lekára, pokiaľ s tým bude súhlasiť
 • Navštevujte s ním kurzy alebo praktické školenia pre správnu kompenzáciu (kontrolu) diabetu

Motivujte a povzbudzujte

 • Ako Vy, tak Váš blízky človek, budete potrebovať čas, aby ste sa prispôsobili diagnóze diabetu a s tým súvisiacim zmenám životného štýlu:
  • Poskytnite mu dostatočný čas na to, aby sa mohol vyrovnať s potrebnými zmenami
  • Zbavte sa pocitu, že musíte byť neustále pozitívne naladení – je vhodné, aby ste so svojim blízkym hovorili nielen o jeho, ale i o Vašich obavách a problémoch
 • Poskytujte oporu a starostlivosť, ale snažte sa svoju podporu nepreháňať
 • Podporujte ho vo všetkých potrebných zmenách životného štýlu tým, že budete robiť niektoré aktivity spoločne – napr. cvičenie alebo varenie
 • Motivujte blízku osobu, aby si pravidelne merala a zaznamenávala glykémie; toto jej pomôže mať prehľad o tom, ako dobre diabetes zvláda
 • Presvedčujte blízku osobu, ak bude mať obavy o zvládanie diabetu alebo výskytu výkyvov glykémie, aby sa porozprávala s lekárom
1. Weisenberger J. Help! My aging parent has diabetes. 03.12.13: http://diabetes.sanofi.us/help-my-parent-has-diabetes/; Access date: 24 Sept 2015.
2. Wahowiak L. 8 tips for caregivers: American Diabetes Association. March 2014: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/8-tips-for-caregivers.html; Access date: 24 Sept 2015.