Výkyvy glykémie

Výkyvy glykémie

Mávate príliš vysoké a príliš nízke glykémie?

Zvládanie diabetu nie je také jednoduché. Snažíte sa čo najlepšie sledovať, čo jete, ako cvičíte a či užívate svoje lieky podľa odporúčaní lekára... Vaše glykémie však napriek tomu kolíšu. Niekedy situácia pripomína skutočný boj. Máte pocit, že nemáte veci pod kontrolou a zažívate výskyt vysokých alebo nízkych glykémií. Cítite sa unavení alebo podráždení, niekedy máte pocit, že ste na dne.

Je dôležité, aby ste dokázali rozpoznať príznaky vzostupov a pádov glykémie, pretože len v takom prípade si môžete uchovať kontrolu nad diabetom a budete vedieť, ako tieto príznaky riešiť. Je čas konať.

V prvom rade sa poraďte s lekárom. Lekár v prípade potreby odporučí úpravy, ktoré Vám pomôžu lepšie zvládať diabetes; vyplňte si praktického Sprievodcu návštevou u lekára a zamerajte sa na témy, ktoré by ste chceli prediskutovať s lekárom.

Kolísanie glykémie nemusí znamenať, že liečbe diabetu nevenujete dostatočnú pozornosť – existuje niekoľko dôvodov, prečo môžu Vaše glykémie kolísať:

Nižšie sú uvedené niektoré faktory, o ktorých je známe, že spôsobujú kolísanie glykémie.

Lieky, ktoré užívam:
Je súčasná liečba pre Vás tá najvhodnejšia?
Lieky na diabetes (aj ich dávkovanie), ovplyvňujú hladinu cukru v krvi a môžu viesť k odlišným výsledkom u rôznych ľudí. S výskytom kolísania glykémie sa môžete stretávať aj vtedy, ak budete dodržiavať predpísanú liečbu presne podľa odporúčania lekára. Nie ste sám(a). Je veľmi dôležité, aby ste svojim liekom na diabetes dôverovali a boli s nimi spokojný(a). Nebojte sa požiadať o radu lekára, spolu určite nájdete vhodné riešenie.

Moje stravovanie:
Môže Vám lekár odporučiť lepší stravovací plán s ohľadom na Vašu liečbu?
Dobrý stravovací plán by mal zodpovedať preferovanej hodine jedla, stravovacím návykom a užívaným liekom. Požiadajte lekára, aby Vám pomohol stanoviť vhodný stravovací plán, ktorý bude vhodne dopĺňať lieky na diabetes a pomôže Vám dosiahnuť cieľové hodnoty glykémie.

Keď mi nie je dobre:
Má akútne alebo chronické ochorenie dopad na liečbu diabetu?
Nachladenie, chrípka (akútne ochorenie) alebo alergia (chronické ochorenie) môžu mať vplyv na liečbu diabetu a znemožňovať tak dosiahnutie cieľových hodnôt glykémie. Informujte lekára o každom zdravotnom probléme. Aj nepatrné zmeny doterajšej liečby Vám môžu pomôcť k lepšiemu zvládaniu výkyvov glykémie.

Úroveň pohybových aktivít:
Má úroveň pohybových aktivít vplyv na kontrolu glykémie?
Pravidelné cvičenie a zdravá strava v kombinácii s primeranou / individuálne prispôsobenou farmakologickou liečbou diabetu sú dôležité pre zvládanie výkyvov glykémie. Porozprávajte sa s lekárom o tom, aká intenzita pohybových aktivít je pre Vás vhodná. S lekárom sa poraďte, či by ste potrebovali zmeniť úroveň fyzických aktivít, stravovanie alebo liečbu diabetu, na dosiahnutie lepšej rovnováhy glykémie.

Niekedy sa cítim zle alebo zažívam stres:
Prediskutujte s lekárom mieru stresovej záťaže a psychickej pohody, pretože tieto faktory môžu ovplyvniť Vašu glykémiu.
Zvládanie chronických ochorení, ako je diabetes, je spojené s emocionálnou záťažou. V tejto situácii nie ste sám, pretože v súvislosti s chorobou mnoho diabetických pacientov často pociťuje vysokú mieru stresu alebo úzkosti. Stres spojený s každodenným zvládaním kolísajúcich glykémií môže byť frustrujúci a ohromujúci. Obráťte sa na lekára, ktorý Vám pomôže vrátiť istotu a prispôsobiť farmakologickú liečbu diabetu.