Nie ste v tom sami

Nie ste v tom sami

 

 

Pokiaľ ide o diabetes, nie ste v tom sami

Viete, že každý druhý diabetik, ktorý je liečený, nedosahuje cieľové hodnoty glykémie?

U niektorých pacientov glykémia často kolíše, aj keď sa venujú liečbe tak, ako majú. Môže to byť aj Váš prípad, ku ktorému jestvuje mnoho dôvodov. Majte na pamäti, že Vaše telo a diabetes sa postupom času menia, preto je niekedy potrebné urobiť aj zmenu liečby pre dosiahnutie stability glykémie.

Je dôležité mať na pamäti, že so svojím ochorením nie ste sami. Mnohí ľudia majú rovnaké pocity ako Vy; v mnohých prípadoch Vám môže pomôcť prediskutovanie problému s lekárom.

Môžete tiež použiť Sprievodcu návštevou u lekára, ktorý Vám pomôže porozumieť kolísaniu glykémie. Poraďte sa o možnostiach liečby so svojím lekárom.

1. Casagrande SS, et al. Diabetes Care 2013;36:2271-2279.