Čo sú príliš nízke a vysoké glykémie?

Čo sú príliš nízke a vysoké glykémie?

Rozpoznajte svoje nízke a vysoké glykémie

Užívate lieky, postupujete podľa odporúčania svojho lekára a robíte to najlepšie pre zvládanie diabetu, ale aj napriek tomu sa u Vás vyskytujú vysoké a nízke glykémie (t.j. hladina cukru v krvi). Znie Vám to povedome? Ako už viete, existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu viesť k zmenám glykémie. Patrí k nim najmä stravovanie, cvičenie a užívané lieky. To však nie je všetko ... existuje aj niekoľko ďalších faktorov, ktoré môžu byť úplne mimo Vašu kontrolu.

Faktory stojace mimo kontroly, ako výskyt iných ochorení alebo stresová záťaž, môžu aj napriek maximálnej snahe významne ovplyvňovať glykémiu.

Jedlo môže rýchlo ovplyvniť glykémiu (vzostup glykémie)

Stres a ochorenie môžu znížiť citlivosť organizmu na inzulín (obyčajne vzostup glykémie)

Fyzická aktivita má tendenciu znižovať glykémiu (pokles glykémie)

Lieky majú priamy dopad na glykémiu: dávkovanie, načasovanie, interakcia s inými než diabetickými liekmi (vzostup i pokles glykémie)

Zmena glykémie nemusí byť Vašou chybou, preto je dôležité prediskutovať uvedené faktory s lekárom. Dokonca i len minimálna úprava liečby diabetu môže pomôcť k lepšej každodennej kontrole glykémie.

Vyplňte si praktického Sprievodcu návštevou u lekára, ktorý Vám pomôže porozumieť kolísaniu glykémie a identifikovať témy vhodné na prediskutovanie s lekárom.

Príznaky príliš vysokých a nízkych glykémií

Pokiaľ sa glykémia zvýši na príliš vysoké hodnoty, môžu sa u Vás vyskytnúť príznaky hyperglykémie. Medzi tieto príznaky patria:

Častejšie močenie

Zvýšený smäd

Zrýchlený srdcový tep

Zvýšená únava

Hyperglykémia môže mať jednoduché príčiny, ako sú nadmerná konzumácia jedla, nadmerné pitie sladených sýtených nápojov, nedostatočná fyzická aktivita, neprimerané užívanie liekov, ochorenie alebo stres. Najlepším spôsobom, ako overiť, či máte alebo nemáte hyperglykémiu, je si ju zmerať.

Pokiaľ je glykémia príliš nízka, môžu sa u Vás vyskytnúť príznaky a prejavy hypoglykémie. Medzi tieto príznaky patria:

Zvýšený pocit hladu

Zvýšené potenie

Tras

Závraty

Príznaky hypoglykémie sa môžu u rôznych osôb líšiť, existujú však niektoré spoločné znaky, s ktorými by ste mali byť dobre oboznámení. Medzi tieto príznaky nízkej glykémie patria úzkosť, slabosť, zmätenosť, tras, potenie, únava, hlad alebo nervozita. Pokiaľ sa u Vás vyskytnú príznaky nízkej glykémie, mali by ste si vziať rýchlo pôsobiace sacharidy, napríklad sladený nápoj alebo niektoré sladkosti / tablety glukózy a následne dlhšie pôsobiace sacharidy, napríklad kúsok chleba alebo sušienky. Po dosiahnutí stabilizácie glykémie kontaktujte lekára a poraďte sa, aké ďalšie opatrenia by ste mohli podniknúť.

Ako liečiť hyperglykémiu a hypoglykémiu

Stabilizácia glykémie môže mať veľký význam. V nasledujúcom zozname sú uvedené niektoré opatrenia, ktoré môžete urobiť, ak bude Vaša glykémia príliš vysoká alebo príliš nízka:

  • V spolupráci s lekárom upravte jedálny lístok alebo fyzickú aktivitu
  • Porozprávajte sa s lekárom o úprave liekov
  • Porozprávajte sa s lekárom o tom, čo pre Vás vysoké a nízke glykémie znamenajú a v akom prípade by ste mali volať na pohotovosť

Pokiaľ máte obavy, môžete použiť Sprievodcu návštevou u lekára, ktorý Vám pomôže lepšie vyhodnotiť glykémie.


Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) odporúča cieľové hodnoty glykémie v rozmedzí:

Opýtajte sa lekára, aké rozmedzie glykémie je pre Vás vhodné.

Ďalším ukazovateľom (tým najdôležitejším pre kompenzáciu diabetu) je glykovaný hemoglobín (niekedy sa nazýva „dlhý cukor“), pretože má priamy vzťah k riziku komplikácií.

Glykovaný hemoglobín umožňuje posúdiť dlhodobú kompenzáciu diabetu, odráža priemernú hodnotu glykémie (t.j. hladiny cukru v krvi) v období asi 3-4 mesiacov pred stanovením. Cieľová hodnota glykovaného hemoglobínu (skratka HbA1c) odporúčaná Slovenskou diabetologickou spoločnosťou je pre pacientov s diabetom 1. a 2. typu 6,5 až 7,0 (%).

Cieľová hodnota glykémie a cieľová hodnota HbA1c by mala byť stanovená na základe posúdenia Vášho aktuálneho celkového zdravotného stavu.

Majte svoj stav pod kontrolou. Počas nasledujúcej návštevy sa porozprávajte s lekárom o tom, ako môžete dosiahnuť stabilnú kontrolu glykémie. Lekár Vám v prípade potreby odporučí ďalšie vhodné úpravy liečby.

1. American Diabetes Association. Available at: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/checking-your-blood-glucose.html Date accessed: 10 April 2015.
2. Diabetes UK. Available at: http://www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Date accessed: 9 April 2015.
3. Glycemic Targets. Diabetes Care 2015; 38(Suppl. 1):S33–S40.