NÁVOD, KTORÝ VÁM UMOŽNÍ LEPŠIE KOMUNIKOVAŤ VAŠE POTREBY S LEKÁROM

Začnite zaškrtnutím problémov, ktoré sa u Vás vyskytujú:

☐ Máte pocit, že Vaša snaha o zvládanie diabetu nevedie k žiaducim výsledkom?
☐ Zažívate časté kolísanie hladiny glykémie?
☐ Objavuje sa u Vás zlá nálada, podráždenosť a únava v dôsledku častého výskytu vysokých alebo nízkych hladín glykémie?
☐ Máte obavy z nízkych hladín glykémie?
☐ Iné: .................................................................................................................

Nižšie sú uvedené niektoré faktory, o ktorých je známe, že spôsobujú výkyvy glykémie. Zaškrtnite oblasti, ktoré by ste chceli prediskutovať:

☐ Lieky, ktoré užívam

Je súčasná liečba pre Vás tá najvhodnejšia?
Lieky na diabetes (aj ich dávkovanie), ovplyvňujú hladinu cukru v krvi a môžu viesť k odlišným výsledkom u rôznych ľudí. S výskytom kolísania glykémie sa môžete stretávať aj vtedy, ak budete dodržiavať predpísanú liečbu presne podľa odporúčania lekára. Nie ste sám(a). Je veľmi dôležité, aby ste svojim liekom na diabetes dôverovali a boli s nimi spokojný(a). Nebojte sa požiadať o radu lekára, spolu určite nájdete vhodné riešenie.

☐ Moje stravovanie

Môže Vám lekár odporučiť lepší stravovací plán s ohľadom na Vašu liečbu?
Dobrý stravovací plán by mal zodpovedať preferovanej hodine jedla, stravovacím návykom a užívaným liekom. Požiadajte lekára, aby Vám pomohol stanoviť vhodný stravovací plán, ktorý bude vhodne doplňovať lieky na diabetes a pomôže Vám dosiahnuť cieľové hodnoty glykémie.

☐ Keď mi nie je dobre

Má akutné alebo chronické ochorenie dopad na liečbu diabetu?
Nachladenie, chrípka (akútne ochorenie) alebo alergia (chronické ochorenie) môžu mať vplyv na liečbu diabetu a znemožňovať tak dosiahnutie cieľových hodnôt glykémie. Informujte lekára o každom zdravotnom probléme. Aj nepatrné zmeny doterajšej liečby Vám môžu pomôcť k lepšiemu zvládaniu výkyvov glykémie.

☐ Úroveň pohybových aktivít

Má úroveň pohybových aktivít vplyv na kontrolu glykémie?
Pravidelné cvičenie a zdravá strava v kombinácii s primeranou / individuálne prispôsobenou farmakologickou liečbou diabetu sú dôležité pre zvládanie výkyvov glykémie. Porozprávajte sa s lekárom o tom, aká intenzita pohybových aktivít je pre Vás vhodná. S lekárom sa poraďte, či by ste potrebovali zmeniť úroveň fyzických aktivít, stravovanie alebo liečbu diabetu na dosiahnutie lepšej rovnováhy glykémie.

☐ Niekedy sa cítim zle alebo zažívam stres

Prediskutujte s lekárom mieru stresovej záťaže a psychickej pohody, pretože tieto faktory môžu ovplyvniť Vašu glykémiu.
Zvládanie chronických ochorení ako je diabetes, je spojené s emocionálnou záťažou. V tejto situácii nie ste sám, pretože v súvislosti s chorobou mnoho diabetických pacientov často pociťuje vysokú mieru stresu alebo úzkosti. Stres spojený s každodenným zvládaním kolísajúcich glykémií môže byť frustrujúci a ohromujúci. Obráťte sa na lekára, ktorý Vám pomôže vrátiť istotu a prispôsobiť farmakologickú liečbu diabetu.

☐ Moje poznámky

Do priestoru nižšie si zapisujte poznámky k vyššie uvedeným témam, ktoré budete chcieť prediskutovať s lekáromStiahnuť PDF

Zavrieť

X

Máte pocit, že pri existujúcej liečbe nemáte diabetes pod kontrolou? Zažívate nečakané kolísanie glykémie (príliš vysoké a nízke hladiny cukru v krvi)?

Ak áno, nemusí sa jednať len o Vašu chybu, podobná situácia sa nezriedka vyskytuje aj u iných pacientov s diabetom. Je však dôležité, aby ste o nadmernom kolísaní glykémie informovali svojho lekára. Prvým krokom k úspechu je vyplnenie Sprievodcu návštevou u lekára.